REHABILITACJA
 
 
Oferujemy Państwu:
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Masaż

W ramach Kinezyterapii:
• Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja
• Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem,
izometryczne)
• Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
• Nauka czynności lokomocyjnych
• Mobilizacje i manipulacje
• Wyciągi
• Ćwiczenia ogólno usprawniające i inne
• Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne

W ramach Fizykoterapia
o Galwanizacja
o Jonoforeza
o Elektrostymulacja
o Tonoliza
o Prądy diadynamiczne
o Prądy interferencyjne
o Prądy TENS
o Prądy TREBERTA
o Prądy KOTZA
o Ultradźwięki miejscowe
o Sollux (naświetlanie miejscowe)
o Ultrafonoforeza
o Laseroterapia punktowa
o Ciepłolecznictwo- okłady parafinowe
o Ciepłolecznictwo - termożele
o Okłady wilgotne, cieplne i zimne
o Aquavibron
o Krioterapia - miejscowa (azot, dwutlenek węgla)

W ramach Masażu
• Masaż suchy - częściowy (min. 20 minut)
• Masaż całościowy (min. 40 minut)
• Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy