PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
PZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W PERTYKOZACH

501- 535- 487

Opieka terapeutyczna:

 mgr Iwona Filipczak - Kierownik Poradni,  Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

mgr Anna Polanowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

Terapia Grupowa

Dla Osób

Uzależnionych

Grupa otwarta

Wtorek godzina 16.00-18.00

Informacja tel: 531-459-235

 


 
W Poradni zajmujemy się pomocą osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin w następujących obszarach
• psychoterapia uzależnienia od alkoholu
• pomoc rodzinom osób uzależnionych, osobom współuzależnionym
• diagnoza psychologiczna
• konsultacje psychiatryczne
• uzależnienie od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna)
• kierowanie na oddział detoksykacyjny
• konsultacje i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych
• działalność profilaktyczna

OFERUJEMY:

Terapia indywidualna:
Cykl psychoterapii nastawiony na realizację celów ustalonych miedzy pacjentem a terapeutą. Sesje terapeutyczne odbywają się jeden do dwóch razy w tygodniu. Konsultacje indywidualne obejmują pracę nad osobistymi trudnościami w zależności od potrzeby osoby zgłaszającej się. Efektywność leczenia wzrasta wraz z podjęciem terapii przez rodzinę.

Terapia grupowa:
Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych odbywa się w trybie ciągłym. Poszczególni członkowie grupy kończą terapię grupową w dowolnym adekwatnym dla nich czasie. Do psychoterapii grupowej kwalifikowani są pacjenci z terapii indywidualnej.

Podstawowe cele psychoterapii
Podczas procesu leczenia uzależnień

• Zachowanie abstynencji
• Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
• Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych


W PORADNI LECZENIA UZALEŻNIENIA
świadczeń udzielamy BEZPŁATNIE mieszkańcom gminy Pabianice
 
ALKOHOL - MITY  klik
 
TEST-WSPÓŁUZALEŻNIENIE  klik
 
TEST-UZALEŻNIENIE  klik