BADANIA
 
 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia oferuje swoim pacjentom następujące nieodpłatne i odpłatne usługi medyczne:


Badania laboratoryjne:
• Pakiet gwarantowany przez NFZ - bezpłatnie


Badania laboratoryjne specjalistyczne - płatne
• serologiczne
• biochemiczne
• hormonalne: TSH, fT3, fT4, FSH, Estradiol, Progesteron
• wirusologiczne: Anty HBS, Anty HAV, Anty HCV
• diagnostyka chorobowa


Usługi medyczne - płatne:
• Badania profilaktyczne pracowników - zdolności do pracy
• Badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego oraz prostaty
• Porady lekarskie dla pacjentów bez deklaracji z NFZ
• Szczepienia przeciwko grypie, zapaleniu wątroby, pneumokokom, rakowi szyjki macicy